Levenslang leren

Levenslang leren


Eigendom nemen of het gesproken woord terugvorderen

Iedereen de kans geven zich uit te drukken zodat ze hun rechtmatige plaats kunnen innemen.

Alle culturen de kans geven zich uit te drukken om mentaliteiten te veranderen en uitwisselingen en ontmoetingen aan te moedigen.

Kunst kan een krachtig middel zijn voor emancipatie en individuele en collectieve expressie. Door middel van workshops ontwikkelt en bevordert Orfeo individuele en collectieve expressie voor mensen die vaak kwetsbaar en/of gemarginaliseerd zijn. Dit leidt tot individuele en collectieve emancipatie en helpt hen hun culturele rechten uit te oefenen.

De expertise in levenslang leren van het team en de externe medewerkers zorgt voor een coherente aanpak en kwalitatieve doelstellingen gericht op het ontwikkelen van bewustzijn en een kritische houding ten opzichte van de realiteit van de samenleving en hun ervaringen, evenals de instrumenten om mensen in staat te stellen actie te ondernemen en zichzelf geleidelijk te emanciperen, zodat ze een actieve rol kunnen spelen in het culturele en sociale leven.
Badi – Slammer

“Ik hou van de projecten waarbij Orfeo betrokken is. Het feit dat ik mijn kunst kan delen met een publiek dat er niet per se toegang toe heeft, zorgt voor een geweldige uitwisseling tussen generaties. Bovendien is het team heel aardig!”

Lang leve Orfeo!

Federatie Wallonië-Brussel & Bevordering van burgerschap en interculturaliteit

De burgerschaps- en interculturaliteitsprojecten richten zich met name op de interculturele dialoog en de strijd tegen racisme voor alle doelgroepen. In deze context organiseert Orfeo voor het 2de jaar een intergenerationeel project tussen ouderen in een rusthuis en kinderen van groep 5 en 6 van een school in de gemeente Elsene, waarbij vooroordelen, racisme en discriminatie centraal staan. Slamworkshops worden gegeven door de bekende Brusselse slamkunstenaar Badibanga Ndeka (Badi) aan dit diverse publiek, dat uiteindelijk samenkomt in een slam battle. Het is een kans om over je eigen ervaringen te praten en om anderen te ontmoeten in een vriendelijke sfeer, zonder vooroordelen.


Koning Boudewijnstichting & Papillon Fonds : kunst voor wederopbouw

Een project voor permanente educatie gericht op vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van geweld in de opvanghuizen Chèvrefeuille, Escale en SAMU Social, om hen te helpen hun lichaam en hun uitdrukkingsvaardigheid terug te winnen na een moeilijke ervaring, door middel van artistieke activiteiten met persoonlijke en collectieve expressie.Brusselse Museumraad & Museumnachtkoorts

Een project ontwikkeld door jongeren van jongerencentrum D’Broej Centrum West rond het thema licht en schaduw door middel van urban arts (rap en dans). Het thema werd door de jongeren gekozen omdat ze zich rond dit specifieke thema wilden uitdrukken. De resulterende show werd 4 keer gepresenteerd in het Musée du Design tijdens Museum Night Fever op 22 oktober 2022, en was een groot succes.Museum Night Fever 2021 – Nationaal Bankmuseum

“Heel erg bedankt voor deze foto van het MNF. Wat een prachtige herinneringen aan dit evenement. Het was een genoegen u in onze instelling te mogen verwelkomen.

Ik wens je veel succes met je verschillende projecten! “

Pauline LandaMuseum curator