Ons team

Ons team


Het Orfeo-team is zeer divers wat betreft onze achtergronden, vaardigheden, afkomst en leeftijd. Wij zien deze diversiteit als een belangrijke troef die onze visie op de wereld en onze intellectuele en culturele bronnen verrijkt. We maken optimaal gebruik van ieders talenten.
Anne Deltour

Strategisch en financieel beheer

Monica Lucaccioni

Adjunct-directeur – Projectcoördinatie en -beheer – VrijwilligersmanagerMalo Ndekezi

Projectbeheer en administratieve ondersteuning

Shirley Meulders

Communicatie – coördinatieDiego Sandoval

Communicatie – video’s

Matteo Bogaerts

Communicatie – website en computergrafiekEuropese vrijwilligersLynda Assam

Ondersteuning projectbeheer

Europese vrijwilliger

Charles Roy

Ondersteuning projectbeheer

Europese vrijwilligerBurgerserviceMorgane Coenen

Ondersteuning projectbeheer

Valentine Laukens

Ondersteuning projectbeheer


VrijwilligersMatthieu Berteloot

Xavier Detry

Roya Kamran


Vanessa Mbuyi

Yves Vandendriessche

Maria Zapico


Ze hebben deelgenomen aan het project en hebben hun mening gegeven


“Wat mij aantrok in Orfeo was het humanitaire karakter en het brede aanbod aan artistieke en culturele activiteiten, die banden smeden tussen mensen met een kansarme achtergrond door hen toegang te geven tot kunst. “

Maria – vrijwilliger

“Na een carrière in de commerciële sector heb ik ervoor gekozen om deel uit te maken van het Orfeo-team vanwege de menselijke en culturele waarden die het deelt. Mijn taak is het ontwikkelen van de marketing van Orfeo Event, dat voor mij de brug vormt tussen de rijkdom van de artiesten en de nieuwsgierigheid van het publiek. “

Alexandra – vrijwilliger


Orfeo is een sociaal economieproject dat kunst in de samenleving wil verspreiden om de meest kansarme mensen te helpen. Door met Orfeo samen te werken, help je het sociale project te steunen.

Bedankt voor je vertrouwen!